hoofding

Creatieve therapie is een werkvorm waarbij het proces centraal staat. Je hoeft er dus helemaal niet "creatief" voor te zijn of een kunstzinnig oog te hebben.
De meeste therapievormen maken gebruik van het woord, beeldende therapie/begeleiding maakt gebruik van de zintuigen. We gaan niet zozeer praten over het "probleem" als wel "al doende leren".
Tijdens de therapie is het proces belangrijker dan het eindproduct. Het gaat niet om wat je maakt, wel om hoe je dat doet en wat je ervaart tijdens het proces.

Creatieve therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. De ervaring doet de cliënt op door te handelen in het medium, door het medium waar te nemen en (waar mogelijk) te reflecteren over de ervaringen in en naar aanleiding van het medium. Aan de hand van overeengekomen behandeldoelen werkt de creatief therapeut methodisch.
Het resultaat van de therapie kan verwerking en inzicht zijn en/of verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren of het psychische welzijn.

(Beroepsprofiel van de creatief therapeut, BVCT-ABAT)

afb bluebird

Creatieve therapie gaat uit van de expertise van de cliënt over zichzelf en wil die expertise aanboren, wekken, zichtbaar maken.
Mensen zijn wezens die steeds maar weer veranderen naargelang ze leven. Door bepaalde ervaringen komen processen op gang waardoor we ons gedrag aanpassen en dus ook onze denkwijze.
We scheppen een veilige ruimte om te experimenteren met eigen denkprocessen en gedrag om er inzicht in te verwerven. Zonder dat er een oordeel wordt geveld over gedrag of emoties.
De cliënt (of belangrijke anderen) kunnen aangeven of een bepaalde denkwijze/gedrag  hen stoort of helpt in het leven, en wat ze daar mee willen doen. (Het begrijpen van die processen, het verwerken, laten groeien, het behouden, doen verkleinen, aanvaarding, draagkracht realiseren)
De cliënt wordt aangemoedigd om zelf  zorg te leren dragen voor noden, behoeften en verlangens.

Deze ondersteuningsvorm kan helpen tijdens moeilijke periodes in je leven. Het kan je helpen om sterker uit een dal te klimmen en kan je de handvatten reiken om andere moeilijke periodes het hoofd te bieden. Bij thema's vind je nog extra uitleg.  

Let op: creatieve therapie kan geen medicamenteuze behandeling vervangen. Therapie kan ook geen voorgeschreven behandeling van de arts vervangen. In zulke situaties kan therapie wel een ondersteuning zijn.