hoofding

rouw: Kan een steeds terugkerend probleem zijn. Het gevoel van het verlies kan op sommige momenten in het leven meer (storend) aanwezig zijn. Soms is er hulp nodig om dit gevoel terug te verkleinen of anders in te zetten. Rouw kan het gevolg zijn van een naaste die gestorven is, maar ook van een ander soort verlies. zoals een verlies van job, partner, verlies van een deel van je lichaam(functies), verlies van een droom, ...

depressie: Consulteer zeker eerst een arts en zoek in overleg de beste begeleidingvorm. Creatieve begeleiding kan ondersteunend werken bij een burn-out. Samen kijken we welke processen de burn-out triggeren en wat we kunnen doen om die te veranderen en eventueel te voorkomen.

zelfbeeld: Een storend negatief zelfbeeld hebben. Bepaalde eigenschappen van jezelf als storend ervaren om iets te bereiken. Welke mogelijkheden en kwaliteiten bezit je? en hoe kan je die inzetten om jezelf beter te voelen. wat ervaar je als storend bij jezelf en wat kan je ermee doen?

omgaan met anderen: Moeilijk in de omgang/te naïef/te open/te gesloten/neiging tot agressief reageren/...

communicatie: Wanneer communicatie met anderen niet loopt zoals je zelf zou willen. Dingen zeggen waarvan je weet dat het de ander kwetst, nooit goed uit je woorden kunnen komen, het moeilijk hebben met feedback, moeite met geven van feedback, ...

begeleiding als ondersteunend klankbord: Vooral bij mensen met een verstandelijke handicap die nood hebben aan blijvende langdurige ondersteuning bij het leven. deze therapie kan allerlei vormen aannemen en speelt veelal in op het hier en nu. (actuele problemen en emoties even 'eruit' laten). Het kan ook betekenen dat de persoon een gebeurtenis uit het leven niet kan verwerken en een veilige ruimte nodig heeft om daar telkens naar terug te grijpen.

nemen van belangrijke levensbeslissingen: Even van op afstand kijken naar de verschillende opties.

burn-out: Creatieve begeleiding kan ondersteunend werken bij een burn-out. Samen kijken we welke processen de burn-out triggeren en wat we kunnen doen om die te veranderen en eventueel te voorkomen. Contacteer eerst een dokter en overleg samen welke begeleidingsmogelijkheden het best zijn in jouw specifieke situatie.

omgaan met trauma's: Wat niet altijd verwerken hoeft in te houden, dit kan ook gewoon aanvaarden zijn, leren om er in het dagelijks leven mee om te gaan. Vooral bij mensen met een verstandelijke beperking kan een trauma telkens opnieuw nood hebben aan ventilatie.

stress: Omgaan met, vermijden, opzoeken, van waar komt de stress? Dit kan chronisch zijn, soms kan je beter om met stress dan anders. soms vergeet je de voornemens...

omgaan met persoonlijkheidsstoornissen: Samen met de persoon en eventueel de omgeving eigen kapstokken te ontwikkelen waardoor men anders kan omgaan met de stoornis.
Voorbeelden: autisme spectrumstoornissen, adhd, gedrags- en emotionele stoornissen.

stervensbegeleiding: Wanneer een leven ten einde loopt zijn er veel vragen. Zowel bij de persoon zelf als zijn omgeving. We proberen om die vragen helder te krijgen en waar mogelijk/nodig een antwoord te bieden. Wat heeft de persoon zelf of zijn/haar omgeving nodig in deze fase van het leven?

Er zijn nog vele situaties waarbij creatieve therapie een uitweg kan zijn of een ondersteunende functie kan hebben. Je kan vrijblijvend contact op nemen met je vraag of klacht. Dan zoeken we samen naar de voor jou best passende hulp.

Let wel: creatieve begeleiding kan geen medicamenteuze behandeling vervangen. Wij kunnen ook geen voorgeschreven behandeling van de arts vervangen. in zulke situaties kan therapie wel een ondersteuning zijn bij andere therapieën/behandelingen.